Jumat, 03 Desember 2010 | By: Babad Sunda

SundaWani


"Saya bangga menjadi orang sunda" sehingga saya menyambut baik datangnya Paguyuban Sundawani di kabupaten sumedang, saya masuk dipaguyuban sundawani dengan beberapa pertimbangan yang sangat positif dengan keberadaan paguyuban ini, yaitu untuk memper erat tali silaturahmi, karena exsis dalam pelestarian seni dan budaya kasundaan dan berani menciptakan kerukunan lintas ras dan agama juga aktif dibidang sosial kemasyarakatan, agar supaya hadirnya sundawani disumedang dapat juga dirasakan langsung keberadaan nya oleh masyarakat sumedang khususnya dan masyarakat sunda dan indonesia pada umum-nya , dan alhamdulillah sudah hampir satu tahun saya bergabung dengan paguyuban sundawani cabang sumedang dan saya terpilih menjadi Wakil sekretaris untuk cabang sumedang dibawah pimpinan Bapak .Yosep Rohimas.
Untuk itu saya mengajak anda untuk share dengan Paguyuban Sundawani.
mungkin ada kebanggaan tersendiri bagi saya pribadi untuk dapat aktif di beberapa Ormas/Paguyuban yang berorientasi dibidang Seni dan budaya kasundaan,diantaranya ( Paguyuban Kuncen Pancar Buana Sumedang/PKPBS),(Sundawani/SW),(Nonoman Ksatrya SumedangLarang/NKSL), (Rukun Wargi SumedangCab.Sumedang/RWS),(Ikatan Tradisi Budaya Sunda/ITBS),(Ikatan Tenaga Spiritual Indonesia/ITSI).

Dan untuk memperkenalkan diri maka saya menganggap perlu Selayangpandang Sundawani diketahui oleh masyarakat luas , supaya tidak berkepanjangan, langsung saja anda dapat membaca selayang pandang Sundawani berikut ini:

Nama Sundawani tidak luput dari history Sunda :
Sunda adalah istilah yang digunakan untuk menamai dataran bagian Barat Laut wilayah India Timur, sedangkan dataran bagian tenggara dinamai Sahul. Dataran Sunda dikelilingi oleh sistem gunung Sunda yang melingkar (Circum-Sunda Mountain Systems) yang panjangnya sekitar 7.000 km. Dataran Sunda (Circum-Sunda Systems) itu terdiri atas dua bagian utama, yaitu bagian Utara yang meliputi kepulauan Filipina dan pulau-pulau karang sepanjang lautan Pasifik bagian Barat serta bagian Selatan yang terbentang dari Timur ke Barat mulai Maluku bagian Selatan hingga Lembah Brahmaputra di Assam (India). Dengan demikian, bagian Selatan dataran Sunda itu dibentuk oleh kawasan mulai pulau Banda di Timur terus kearah Barat melalui pulau-pulau di Kepulauan Sunda Kecil (The lesser Sunda Islands), Jawa, Sumatra, Kepulauan Andaman, dan Nikobar sampai ke Arakan Yoma di Birma. Selanjutnya, dataran ini bersambung dengan kawasan Sistem Gunung Himalaya di Barat dan Dataran Sahul di Timur (Bemmelen, 1949; 2-3).

Dalam buku-buku ilmu bumi dikenal pula istilah Sunda Besar dan Sunda kecil. Pengertian Sunda Besar adalah Himpunan pulau-pulau yang berukuran besar, yaitu terdiri atas Sumatera, Jawa dan Madura, serta Kalimantan. Sedangkan Sunda Kecil adalah pulau-pulau yang berukuran kecil yang kini termasuk ke dalam Provinsi Bali, Nusa Tenggara barat, Nusa Tenggara Timur, dan Timor (Bemmelen, 1949;15-16).


Puncak Pertala di Buana Nyungcung Gunung Sunda dijadikan Mandala Hyang, begitu juga dengan gelar Ba-Ta-Ra Guru yang menggantikan petilasan atau tempat yang sudah menghilang. Pada masa ini kehidupan wangsa menunjukan kemajuan yang luar biasa. Perkembangan budaya serta aplikasinya mencapai tahap yang luar biasa. Pada masa itu dicapai berbagai penemuan teknologi darat dan laut. Kemudian daerah ini terkenal dengan sebutan ‘Buana A-ta’ atau buana yang kokoh dan tidak bergeming. Oleh bangsa luar dikenal dengan sebutan ‘Atalan’ (mungkin maksudnya Ata-Land atau atlantis?). Kemajuan disegala bidang tersebut terhenti kembali, saat Gunung Sunda meletus (Gunung Ka-Ra-Ka-Twa). Daratan terbagi menjadi dua (Sumatra dan Jawa). Semua bukti kemajuan jaman wangsa tersebut hilang, tenggelam tidak bersisa, yang tersisa hanyalah sebuah bentuk Ajaran Surayana. Persis kejadian di Batara Guru (Gunung Toba) yang wilayahnya meliputi Pa-Da-Hyang, begtu uga dengan Batara Guru (Sunda) yang wilayahnya meliputi Pa-Ra-Hyang. Ajaran tersebut kemudian dilanjutkan oleh Prabu Sindhu (Sang Hyang Tamblegmeneng, putra Sang Hyang Watugunung Ratu Agung Manikmaya) menjadi Ajaran Sundayana (Sindu Sandi Sunda) yang kemudian menyebar ke seluruh dunia. Perjalanan Prabu Sindu di wilayah Jepang membuat ajarannya diberi nama Shinto yang memuja kepada Sang Hyang Manon (Dewa Matahari atau Na-Ra) bahkan lambang dari ajaran tersebut kemudian dijadikan Bendera bangsa tersebut. Setelah itu ajaran tersebut menyebar sampai ke daerah India dan menyisir sebuah aliran sungai besar yang membelah sebuah lembah yang dikenal sebagai Lembah Sungai Sindu (orang Barat mengenalnya sebagai Lembah Sungai Hindus), tepatnya di daerah Jambudwipa. Perkembangan ajaran tersebut sangat luar biasa sehingga menghasilkan sebuah peradaban tinggi ‘Mohenjodaro dan Harapa’ yang memiliki kemiripan nama dengan Maharaja-Sunda-Ra dan Pa-Ra-Ha/Hu yang kondisnya persis dengan sebuah tempat di wilayah Parahyangan sekarang ini.

PAGUYUBAN SUNDAWANI adalah Organisasi persaudaraan dan persatuan kekeluargaan antar element kaSundaan yg mengabdikan diri pd masyarakat sekitar khususnya dan masyarakat luas pd umumnya.
Lambang Sundawani berlambang Harimau dg bola dunia sbg wujud semangat dan kekuatan keSiliwangian yg keberadaannya tlh melekat pd masyarakat Sunda.
Disahkan pd tgl 21 Juni 2007

Arti lambang Sundawani :
a. SUNDA adalah suku atau masyarakat yg berada di Propinsi Jawa Barat dan Banten.

b. WANI merupakan pemersatu utk kebangkitan akan keberania dlm memperlihatkan potensi mjd kompetensi diri khususnya dan stp element keSundaan pd umumnya.

c. HARIMAU melambangkan kedisiplinan, kekuatan, kemandirian, dan ketajaman dlm berpikir dan bertindak.

d. BOLA DUNIA melambangkan bhw Sundawani ikut serta dlm era globalisasi.

e. PITA dg warna kuning sbg ikatanyg harmonis utk menuju pencerahan.

f. TULISAN dg warna hitam menunjukan ketegasan dan kedewasaan dlm bertindak.

Motto : NGAJAGA LEMBUR, AKUR JEUNG BELA KA DULUR, PANCEG NA GALUR.BUBUKA

Pun sapun
Sapun ka Gusti Nu Maha Agung
Ka Sang rumuhun ka para karuhun
Kanu nyawara tan rupana
Kanu narindak teu narapak

Amit kami seja mipit
Amit kula seja ngala

Deuk ngaguar tatapakan baheula
Keur titincakan ayeuna
Nu bihari harunday ciri
Kiwari seja ngarunday eusi

Bisi nebuk sisikuana
Bisi nincak laranganna
Muga dipayungan bae

Langkung saur bahe carek
Kurang tata titi duduga peryoga
Neda ampun paralun

Pun sapun

VISI MISI PAGUYUBAN SUNDAWANI

KASANG TUKANG
Dina ngigelan kamajuan jaman jeung ngaronjatna masalah eksistensi urang Sunda kiwari. ngadegna Paguyuban Sundawani tangtuna ngabogaan tangtungan jeung udagan kana ajen inajen pikeun ngeukeuhkeun , nguatkeun jeung mageuhan deui duduluran dina masalah patekadan keur kamajuan urang Sunda.
Medalna Paguyuban Sundawani dumasar ku ayana greget nu jolna tipara dulur jeung babaturan nu ngarasa yen urang Sunda geus asa jadi semah di imah sorangan, hariwang jati kasilih ku junti
Ngaran Paguyuban Sundawani lain diartikeun saukur wani dina pangarti anu “lain” tapi wani dina pangartian anu jembar gumantung dina naon anu jadi ka ahlianna sewang sewangan, da geuning wani mah mangrupakeun konci dina sagala rupa keur ngamimitian pagawean jadi Paguyuban Sundawani nyaeta sakumpulan urang Sunda anu boga “kawani”

TANGTUNGAN
Ajeg panjeg babarengan dina bebeneran nu dibarengan ku gantar Alif nu muntang ka Gusti nu Maha Agung tur anu Maha Jembar pikeun ngahudangkeun deui kasadaran sakabeh kumpulan urang Sunda pikeun aub gumulung ngahiji keur mapag Sunda kiwari, jangler hate jembar dada keur muru poe nu pinuh harepan.

LENGKAH
Rempug jukung sauyunan rampak gawe babarengan dina neruskeun tatapakan baheula nu diguar dina nilai-nilai kearifan lokal keur titincakan ayeuna ku cara nga implementasikeun dina basa jeung ebrehna, ucap jeung lampahna keur lengkah kiwari.
Nilai-nilai kearifan lokal Sunda teu tinggaleun ku jaman ! lantaran geus disebutkeun dina naskah-naskah baheula yen urang Sunda bisa ngigelan jaman ,ngindung ka waktu ngabapa ka jaman, dina kiwari ngancik bihari, kukituna Paguyuban Sundawani rek pok pek prak ngalengkahkeun nu sahade-hadena pikeun ngigelan jaman kiwari.
Ieu lengkah tangtuna baris harmonis ngadu maniskeun sauyunan nu disaluyukeun jeung pamarentah.

USIK
Usik, rincik, nyaliksik bari ngahiap uar pangajak ka sakumna urang Sunda, nunyunda, nu reueus kana Kasundaana kasaha wae jeung dimana wae pikeun nepikeun jeung nepakeun yen urang Sunda ngabogaan potensi anu leuwih ti batur,
Ngadata jeung nganjang/silaturahmi, gawe bareng lintas sektoral ka lembaga-lembaga : Kamasyarakatan, tokoh-tokoh masyarakat , tokoh agama, paguron-paguron, group-group Automotif, seniman, budayawan, ormas, okp, jeung sajabana.
Motekar jeung rancage bari milu aub ulubiung dina sagala bidang : Ekonomi, Pendidikan, Kesehatan, Keamanan, Lingkungan, Seni, Budaya jeung sajabana.

UDAGAN
Revitalisasi karakter Sunda, bangga jadi urang Sunda, budaya lokal salaku asset bangsa nu teu dipikaboga ku bangsa sejena.
Ngaronjatkeun sumber daya urang Sunda nu tangguh jeung profesional nu dumasar dina budaya pikeun ningkatkeun citra jeung komarana Urang Sunda.
Ngamekarkeun apresiasi jeung partisipasi generasi muda salaku proses budaya secara proposional .
Ngawujudkeun Jawa Barat khususna jadi propinsi anu punjul di Nusantara, kum na urang sunda dimana wae sangkan nanjer dina sagala pangabisana..
Kasang tukang, Tangtungan, Lengkah, Usik jeung Udagan na Paguyuban Sundawani teu kaluar dina Aqidah. UUD’45 jeung AD/ART Paguyuban.
Ieu udagan teh bisa kahontal kucara naratas jeung natarkeun masyarakat Sunda anu panceg sabeungkeutan ngahanca pancen dina tekad sareundeuk saigeul, berjama’ah keur ngaping, ngajaring, ngariksa, dina ngajaga duduluran.
Mangka cunduk kana waktu, cindeuk kana mangsa, mangka jaya dibuana lain saukur tungguaneun tapi sampeureun.
Mangka manggung jeung tandang dina ”pakalangan” lain isukan tapi dimimiti ti poe ieu, rek iraha deui ari lain ayeuna, rek kusaha deui ari lain ku urang-urang !
Pun, saestuna panjen kami rek nyumkeumkeun aci ning asih ka lemah cai.


wah sayang saya keburu ngantuk kawan,hehehe karena sekarang sudah larut malam...saya mau istirahat dulu ,Mungkin dikesempatan lain saya akan memposting Video kegiatan Sundawani di berbagai daerah di jawabarat. 

Jika menurut Anda artikel ini bermanfaat, silahkan vote ke Lintas Berita agar artikel ini bisa di baca oleh orang lain.

3 komentar:

target='_blank'>sibutiz mengatakan... [Reply to comment]

sae pisan kang paguyubana...
saya oge bangga da jadi urang sunda teh....

target='_blank'>Agung Ismil Mirza, Humas Puseur Paguyuban SUNDAWANI mengatakan... [Reply to comment]

Reueus ku ayana blog Carita Ki Sunda nu ngaguar Kasundaan,
hapunten nu kasuhun, simkuring nyobi mairan...
nyakseni ku prak-prakan na urang ayeuna ulah saukur janten wacana hungkul nanging kedah janten buktos yen Urang Sunda ngagaduhan jatidiri nu luhung...
Mugia urang sadaya salawasna aya dina ginanjar karahayuan

target='_blank'>Unknown mengatakan... [Reply to comment]

Sundaaa

Posting Komentar

Pengunjung yang baik tentunya memberikan Komentar,kritik serta saran yang sopan disini, Terima kasih atas komentar dan kunjungan nya

Kembali lagi ke atas